“Iha­na pääs­tä uuteen omaan kouluun”

Iin Ala­ran­nan kou­lus­sa oli eilen juh­la­päi­vä, kun uusi kou­lu otet­tiin käyt­töön. Fii­lik­set tun­tui­vat ole­van hyvät sekä oppi­lail­la että kou­lun henkilökunnalla.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kun­ta valit­si ura­koit­si­jat talvikunnossapitoon

Iin kun­ta on valin­nut ura­koit­si­jat katu­jen ja piho­jen tal­vi­kun­nos­sa­pi­toon tal­vi­kausil­le 2020–2021 ja 2021–2022. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi katu­jen alue­tar­jouk­sis­sa koko­nais­ta­lou­del­li­ses­ti edul­li­sim­man tarjouksen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus”Pors­tua tähän täy­tyy tehdä!”

4H:n ker­ho­ti­las­sa Yli­kii­min­gin Har­ju­tiel­lä tuok­suu maa­li. Pape­rein suo­ja­tuil­le pöy­dil­le on levi­tet­ty isom­pia ja pie­nem­piä kuk­ka­ruuk­ku­ja. Innok­kai­den nais­ten ryh­mä kai­ve­lee kasseistaan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kiin­teis­tö- ja ympä­ris­tö­tek­ni­sis­sä pal­ve­luis­sa vain kol­me viranhaltijaa

Iin kun­nan kiin­­teis­­tö- ja ympä­ris­tö­tek­ni­sis­sä pal­ve­luis­sa on täl­lä het­kel­lä vain kol­me viran­hal­ti­jaa, kun hei­tä nor­maa­lis­ti on vii­si.  Nor­maa­lis­ti kiin­­teis­­tö- ja ympäristöteknisissä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Raha­pe­lien tuloksia

Kier­ros 43 Lot­to: 13, 18, 25, 27, 30, 32, 36. Lisä­nu­me­ro 15. Plus­nu­me­ro 29. Voit­to­luok­ka: 7 oikein – kpl, 6+1 oikein 2…