“Raha rat­kai­see, ihmi­sis­tä ei väli­te­tä” – Kui­va­lai­set halua­vat ter­veys­pal­ve­lui­den säi­ly­vän lähellä

Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­ma on ollut sul­jet­tu­na vii­me maa­lis­kuus­ta läh­tien koro­nan takia. Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mä on ker­to­nut, että sulun avul­la tur­va­taan resurs­sit Iin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kara­ten SM-mita­lei­ta Haukiputaalle

Kara­ten suo­men­mes­ta­ruuk­sis­ta kisat­tiin Hämeen­lin­nas­sa vii­kon­lop­pu­na. Oulun Kara­te­seu­ra menes­tyi lois­ta­vas­ti vii­den urhei­li­jan tuo­des­sa yhdek­sän SM-mita­­lia. Kil­pai­li­joi­den, kah­den kout­sin ja useam­man vanhemman…


Aloi­te Illin­saa­ren kehittämisestä

Illin­saa­ren lii­kun­ta­kes­kuk­sen kehit­tä­mi­ses­tä jätet­tiin val­tuus­toa­loi­te Iin kun­nan­val­tuus­tol­le. Pert­ti Huo­vi­sen (vas.) ja kah­dek­san muun val­tuu­te­tun alle­kir­joit­ta­mas­sa aloit­tees­sa esi­te­tään, että alu­een kehittämisestä…


Poruk­ka liikkeelle!

Lun­ta ja rän­tää pais­koo, ja Ran­ta­poh­jan Poruk­ka liik­keel­le! ‑lii­kun­ta­tem­paus alkaa. Nämä asiat­han ovat kuu­lu­neet yhteen jo vuo­sia. Mar­ras­kuun valin­ta liikuntatempauksen…


Van­ha kaup­pa takai­sin yritystoimintaan

Van­ha osuus­kaup­pa Iin Olha­van Sas­sin­tiel­lä on osit­tain palan­nut yri­tys­toi­min­taan. Iiläi­nen jal­ka­hoi­ta­ja Tan­ja Käh­kö­nen on laa­jen­ta­nut yri­tys­toi­min­taan­sa tai­­de- ja käsi­työ­verk­ko­kaup­paan, jonka.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausOma lähi­lu­kio on tur­val­li­nen vaihtoehto

Perus­kou­lun päät­tö­luo­kan oppi­lai­den kodeis­sa poh­di­taan jo nyt ensi kevään jat­ko­va­lin­to­ja. Noin puo­let ikä­luo­kas­ta täh­tää lukioon, toi­nen puo­li amma­til­li­siin opin­toi­hin. Koulun.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Herä­tys sun­nun­tai­na klo 04!

Ran­ta­poh­jas­ta 12.11.1981: När­piö­läi­nen hir­vi­po­ruk­ka piti hir­vi­pei­jai­ta. Vie­raa­na oli tavan mukaan pitä­jän val­les­man­ni. Sop­paa syö­des­sä tuu­maa val­les­man­ni: ”Miten­kä tämä on mahdollista,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus