Jak­ku­ky­läs­sä pui­tiin kaa­vaeh­do­tus­ta

Iin Jak­ku­ky­län osay­leis­kaa­va­han­ke on eden­nyt ehdo­tus­vai­hee­seen. Kaa­vaan luon­nos­vai­heen jäl­keen saa­tu­jen lausun­to­jen ja mie­li­pi­tei­den seu­rauk­se­na teh­ty­jä muu­tok­sia esit­te­li­vät Jakun kou­lul­la pide­tys­sä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ura­koit­si­joi­den valin­ta siir­tyi

Iin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan viik­ko sit­ten olleen kokouk­sen asia­lis­tal­la oli ura­koit­si­joi­den valin­ta kun­nan katu­jen ja piho­jen tal­vi­kun­nos­tuk­seen kah­te­na seu­raa­va­na tal­vi­kau­te­na. Asian käsit­te­ly.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Kep­pa­ri­tal­koot Vesa­las­sa

Vesa­lan moni­toi­mi­ta­lol­la jär­jes­te­tään tiis­tai­na 6.10. kel­lo 17–20 kep­pa­ri­tal­koot, jois­sa val­mis­te­taan kep­pi­he­vo­sia sekä nii­den estei­tä ja kar­si­noi­ta yli­kii­min­ki­läis­las­ten leik­kei­hin niin kou­luil­la…


Senio­ri­kor­tin käyt­tö laa­je­nee

Yli 65-vuo­­tiail­­le oulu­lai­sil­le tar­koi­te­tun lii­kun­ta­pal­ve­lui­den senio­ri­kor­tin käyt­tö­oi­keus laa­je­nee arki­päi­vis­tä myös vii­kon­lop­pui­hin. Ensi vuo­den alus­ta se on voi­mas­sa puo­li vuot­ta osto­päi­väs­tä…