Hau­ki­pu­taan han­ke antaa suun­taa koko Oulun kui­tu­ver­kon toteut­ta­mi­sel­le

Nopei­den tie­to­lii­ken­neyh­teyk­sien kehit­tä­mi­nen Oulun haja-asu­­tusa­­lueil­­la on ongel­mal­lis­ta, tode­taan Sitowi­sen kau­pun­gil­le teke­mäs­sä sel­vi­tyk­ses­sä. Taa­­ja­­ma-alu­eel­­la­­kin on vie­lä joi­tain aluei­ta, joi­hin ei saa­da.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Perus­suo­ma­lai­set toi­voo roh­keut­ta läh­teä poli­tiik­kaan

Syys­my­räk­kä ei hidas­ta­nut perus­suo­ma­lais­ten kun­ta­vaa­li­kam­pan­ja­kier­ros­ta Ran­ta­poh­jan alu­eel­la maa­nan­tai­na. Puo­lu­een toi­nen vara­pu­heen­joh­ta­ja Arja Juvo­nen pai­noi pipon pää­hän­sä ja jutut­ti ihmi­siä Kui­va­nie­mel­lä,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Rant­sik­ka: Tai­de­näyt­te­ly met­säs­sä

Kii­min­ki­joen kou­lun vii­den­sien luok­kien kuvaa­ma­tai­don valin­nais­ryh­mä ja 3a-luok­­ka askar­te­li­vat met­sä­näyt­te­lyn. Met­sä­näyt­te­lys­sä esiin­tyi suden­ko­ren­to­ja, per­ho­sia, fan­ta­sia­hah­mo­ja, kuk­kia, met­sä­no­len­to­jen asun­to­ja ja eläi­miä.…