Y‑Tiimi jat­kaa Yki­muo­vin luji­te­muo­vi­toi­min­taa Ylikiimingissä

Yki­muo­vi Fin­land Oy:n parin vii­kon takai­nen kon­kurs­si ei jät­tä­nyt­kään jäl­keen­sä työt­tö­miä ammat­ti­mie­hiä tai tyh­jen­tä­nyt tuo­tan­to­ti­lo­ja Yli­kii­min­gin Ahmas­jär­ven teol­li­suusa­lu­eel­la, sil­lä Ylikiimingin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit

Eija Tirin 16.7. Ran­ta­poh­jas­sa ollut kes­kus­te­lun aihe oli kyl­lä osu­va! Olen kans­sa­si samaa miel­tä ja ihme­tel­lyt kuk­kais­tu­tus­ten puu­tet­ta. Ne kyllä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMeri­luon­non kar­toi­tus antaa tie­toa ja tukee suojelua

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan ELY-kes­­kuk­­sen eri­kois­suun­nit­te­li­ja Suvi Saar­nio ja suun­nit­te­li­ja Tee­mu Uute­la otta­vat esiin sup-lau­­dan, vesi­kii­ka­rin ja kuvaus­kop­te­rin Praa­van sata­mas­sa Iis­sä aurin­koi­se­na kesäaamuna.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Keis­kan­mut­ka kor­ja­taan — lop­pu­vii­kos­ta tie poikki

Hau­ki­pu­taal­la Keis­kan­mut­kan ja Tör­män­tien asfalt­ti­pin­noit­teil­le teh­dään par­hail­laan kun­nos­tus­töi­tä. Hank­kees­sa raken­nut­ta­ja­na ja val­vo­ja­na toi­mii CC Cont­rol Oy ja ura­koit­si­ja­na Maa­ra­ken­nus J.Päkkilä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koro­na ruuh­kaut­taa nuo­hoo­jien syksyä

Koro­­na-aika puri nuo­hoo­jien toi­min­taan ison loven. Maa­lis­kuun lopus­sa Nuo­housa­lan kes­kus­liit­to Ry lin­ja­si sisä­mi­nis­te­riön suo­si­tus­ten mukai­ses­ti, että koro­na­vi­ruse­pi­de­mian vuok­si muut kuin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus