Hän jät­ti jäl­jen: Yrjö Tii­ro, iiläis­ten luottomies

Iis­sä 7.4.1902 syn­ty­nyt Yrjö Tii­ro oli todel­li­nen iiläis­ten luot­to­mies. Hän oli näky­väl­lä pai­kal­la Iin seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa vuo­si­na 1938–1965, Poh­­jois-Iin osuuskassan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Joki­suun­tiel­lä kaahataan

  Tulin­pa taas koti­kun­taa­ni Iihin kesäk­si ja huo­ma­sin ettei mikään muu­tu aina­kaan parem­mak­si. Kul­jen päi­vit­täin usei­ta ker­to­ja Joki­suun­tie­tä ja tiellähän.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausSii­ka­pu­taan kun­nos­tus valmistui

Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen kol­mi­vuo­ti­nen han­ke Sii­ka­pu­taan tul­vauo­man kun­nos­ta­mi­ses­ta val­mis­tui kesä­kuun alus­sa. Hank­keen vaih­tei­ta sum­mat­tiin asu­ka­syh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kouk­ses­sa vii­me tors­tai­na. Koro­na­ti­lan­teen takia uoman…