Romu­ro­man­tiik­kaa ja kierrätystä

Jawa-moottoripyörän ruostunut tankki istuu hienosti pihalle tehtyyn kokonaisuuteen.

Kui­va­nie­mel­tä kotoi­sin ole­va Anu Mar­ja­nen (o.s. Kak­ko) on palan­nut osin juu­ril­leen. Koti­ta­lon jää­tyä tyh­jil­leen ovat Anu ja hänen mie­hen­sä Arto Mar­ja­nen kää­ri­neet hihan­sa ja alka­neet enti­söi­dä van­haa piha­pii­riä. Talo­ja sii­vo­tes­saan on eteen tul­lut monia hie­no­ja van­ho­ja tava­roi­ta. Ideoi­ta kier­rä­tyk­seen ja tava­roi­den jat­ko­käyt­töön sisus­tuk­ses­sa on Anu saa­nut muun muas­sa net­ti­so­vel­lus Pin­te­res­tis­tä. – Sii­vo­tes­sa on ollut mielenkiintoista… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus