Ala­ky­läs­sä oppi­laat syk­syl­lä lii­kun­ta­sa­liin – Kou­lu­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­tä kos­ke­va han­ke­sel­vi­tys­työ alkaa syk­syl­lä

Ala­ky­län kou­lul­ta Kii­min­gis­sä tuhou­tui vii­me kes­ki­viik­ko­na van­hin, noin sata­vuo­tias kou­lu­ra­ken­nus, joka toi­mi luok­ka­ti­loi­na kol­mel­le eri luok­­ka-asteel­­le ja yhteen­sä noin sadal­le.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Jää­kie­kon video­pe­li­mes­ta­ruus Hau­ki­pu­taal­le

Mies­ten jää­kie­kon MM-kil­­pai­­lut perut­tiin koro­na­vi­ruk­sen vuok­si täl­tä vuo­del­ta. Täs­tä syys­tä kan­sain­vä­li­nen Jää­kiek­ko­liit­to (IIHF) halusi, että kisat pela­taan vir­tu­aa­li­ses­ti. Hau­ki­pu­taa­lai­nen Joel.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sää suo­si sekä tai­tei­li­joi­ta että vie­rai­li­joi­ta

Poik­keus­ke­vät jou­dut­tiin huo­mioi­maan tämän­vuo­ti­sen Art Ii Bien­naa­lin jär­jes­te­lyis­sä, kun mat­kus­tus­ra­joi­tuk­set esti­vät ulko­mais­ten tai­tei­li­joi­den osal­lis­tu­mi­sen tapah­tu­maan. Kuin vas­ta­pai­no­na poik­keus­ke­vääl­le suo­si­vat bien­naa­li­vii­kon.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pois­nuk­ku­neet ja maan­po­veen saa­te­tut

Sep­po Kul­ler­vo Her­va kuo­li 9.6. Kui­va­nie­mel­lä, hän oli 66-vuo­­tias. Kai­su Annik­ki Erk­ki­lä kuo­li 14.5. Hän oli 78-vuo­­tias. Maan­po­veen Mai­­ja-Lii­­sa Stiernc­­reutz-Joke­­la.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus