Ker­ros­ta­lo­jen asun­not men­neet hyvin kau­pak­si

Kun­nan­vi­ras­ton vie­reen tule­van ker­ros­ta­lon raken­nus­työt ovat eden­neet Iis­sä aika­tau­lus­saan. – Työ­maal­la on käyn­nis­sä ikku­noi­den ja par­vek­kei­den asen­nus, ulko­sei­nien levy­tys ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVan­hem­pia akti­voi­daan mukaan ham­mas­tar­kas­tuk­siin – Liik­ku­va ham­mas­hoi­don yksik­kö tekee tar­kas­tuk­set Yli-Iis­sä ja Yli­kii­min­gis­sä

Las­ten ham­mas­hoi­dos­sa siir­ryt­tiin Oulus­sa­kin pois käy­tän­nös­tä, jos­sa lap­set kul­je­te­taan ham­mas­tar­kas­tuk­seen yhteis­kyy­dil­lä kou­lul­ta. Nykyi­sin vas­tuu ham­mas­tar­kas­tuk­seen kul­jet­ta­mi­ses­ta on huol­ta­jal­la. Osa van­hem­mis­ta…
Mat­ti Haa­tai­nen 80 vuot­ta

Mat­ti Haa­tai­nen tun­ne­taan iiläi­se­nä suun­nis­ta­ja­na. Sen lisäk­si hän on opet­ta­ja, isä ja moni­puo­li­nen luon­toih­mi­nen. Mat­ti Haa­tai­nen kat­se­lee maa­il­man­me­noa Iin Illin­saa­res­sa,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­lin kou­lu pure­taan ensi kesä­nä

Vii­me vuon­na sul­je­tun Jää­lin kou­lun pur­ka­mi­ses­ta on jätet­ty pur­ka­mis­ha­ke­mus, ja pää­tös pur­ka­mis­lu­vas­ta teh­tä­neen tar­kas­tusin­si­nöö­ri Pert­ti Hir­vas­kos­ken mukaan täl­lä vii­kol­la. Oulun…