Toi­mit­ta­jal­ta: Jää­hy­väi­set kikyl­le

Kevät­tä lei­maa­vat työ­eh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­lut. Näyt­tää sil­tä, että kikyl­le saa­ta­neen sanoa jää­hy­väi­set laa­jal­la rin­ta­mal­la. Suri­joi­den jouk­ko riip­puu sii­tä, kysy­tään­kö työn­­te­­ki­­jä- vai työ­nan­ta­ja­lei­ris­tä.…


Hiih­don rie­mua Tor­pan­mäel­lä

Kol­man­nen ker­ran jär­jes­te­tyn Las­ten Hau­ki­pu­das­hiih­don suo­sio on van­kas­sa nousus­sa. Las­ten hiih­toon osal­lis­tui tänä vuon­na ennä­tyk­sel­li­set liki sata las­ta, jois­ta nuo­rin…Kärp­pä-pelaa­jat odo­te­tul­la vie­rai­lul­la Yli­kii­min­gis­sä

Oulun Kärp­pien jää­kiek­ko­pe­laa­jia vie­rai­li Yli­kii­min­gin kou­lul­la vii­me tiis­tai­na. Yli­kii­min­gin yksi­kös­sä kävi­vät hyök­kää­jät Jan­ne Peso­nen ja Mis­ka Huma­lo­ja ylä­kou­lu­lais­ten vie­rai­na. Vesa­lan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Abi­tu­rien­teil­le hyväs­tit, van­hat val­taan

Tors­tai­na penk­ka­ria­je­lu­aan odo­tel­leet Iin lukion abi­tu­rien­tit Elias Ruot­sa­lai­nen, Paa­vo Junes, Vil­le Miet­tu­nen, Lau­ri Lapin­kan­gas, Jere­mias Neva­lai­nen, Joel Has­si­nen ja Tee­mu Simo­nen ker­toi­vat luku­lo­man­sa suju­van hyvin. Aina­kin osa heis­tä on teh­nyt lukusuun­ni­tel­man, jota nou­dat­taa parem­min tai huo­nom­min.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus