Kesä­juh­la veti väkeä Mar­tin­nie­meen – Rai­mo Krop­sus­ta Vuo­den mart­ti­lai­nen

Mar­tin­nie­men kesä­juh­laa vie­tet­tiin perin­tei­sin menoin Kur­tin­hau­dan kala­sa­ta­mas­sa sun­nun­tai­na. Musii­kin ja muun ohjel­man lisäk­si kesä­ta­pah­tu­mas­sa jul­kis­tet­tiin Vuo­den mart­ti­lai­nen, jon­ka tit­te­lin sai täl­lä ker­taa SR-Kiin­teis­tö­huol­to Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Rai­mo Krop­su.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Outo-auto on liik­ku­va nuor­ten koh­taa­mis­paik­ka – “Jot­kut ovat jää­neet pitem­mäk­si­kin aikaa pori­se­maan ja päh­käi­le­mään elä­mää.”

Asun­toau­to on park­kee­ran­nut Hol­li­haan skeit­ti­par­kin vie­reen Oulun Hei­nä­pääs­sä. Etu­tel­tan alla on pöy­tä ret­ki­tuo­lei­neen, nur­mel­le on levi­tet­ty räsy­mat­to­ja. Tar­jol­la on kah­via ja kek­se­jä, jot­ka näyt­tä­vät mais­tu­van pai­kal­le tul­leil­le Miko Tik­ka­sel­le ja Juuso Ervas­til­le. Tik­ka­nen on käy­nyt autol­la aiem­min­kin, Ervas­til­le ker­ta on ensim­mäi­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oop­pe­ra­lau­la­ja Vir­pi Räi­sä­sen muo­to­ku­va jul­kais­tiin Yli­kii­min­gis­sä — Atel­jee-Gal­le­ria Kaik­ko­nen avoin­na tämän vii­kon

Atel­­jee-Gal­­le­­ria Kaik­ko­nen on avan­nut oven­sa kesä­vie­rail­le. Sun­nun­tais­ten ava­jais­ten myö­tä gal­le­ria pitää ovi­aan avoin­na ylei­söl­le tämän vii­kon ajan. Tai­tei­li­ja Sam­po Kaik­ko­sen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJak­ku­ky­län juh­laa Illin­juok­suis­sa

Suo­mi on kiin­ni hei­nä­kuus­sa, sano­taan, kun tar­koi­te­taan, että ns. lomien takia yhteis­kun­ta ei toi­mi. Tuo ei pijä väh­hää­kään paik­kaan­sa Iis­sä, vaik­ka kui­va­lai­set mari­se­vat­kin. Illin­juok­su­jen direk­to­raa­tis­ta ilmoi­tet­tiin per­jan­tai­aa­mu­na kun­nan yhdys­kun­ta­pal­ve­luil­le, että Illin majan sisä­mak­ke­ja var­ten tar­vit­tai­siin ves­sa­pa­pe­ria. Ilpo Tume­lius hoi­ti pyyn­nön Iin kun­nan ate­ria- ja tila­pal­ve­lu lii­ke­lai­tok­sen ves­sa­pa­pe­reis­ta vas­taa­val­le vir­kai­li­jal­le. Ja kap­pas vain. Ennen puol­ta­päi­vää kii­ku­tet­tiin Illiin pait­si ves­sa­pa­pe­rei­ta myös käsi­pyyh­kei­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKes­kus­te­lem­me: Hau­ki­pu­taan jatu­lin­tar­ha on jäl­leen kun­nos­tet­tu

Laby­rint­ti lie­nee meis­tä monel­le on tut­tu. Tie­dät­kö mikä on jatu­lin­tar­ha? Lähes samaa tar­koit­ta­ne­vat, sil­lä jatu­lin­tar­ha on laby­rint­ti­mai­nen ympy­rä­muo­toon kivien reu­nus­ta­mis­ta käy­tä­vis­tä raken­net­tu. Sen kehien välis­sä kul­ke­vaa mut­kit­te­le­vaa pol­kua pit­kin voit kävel­lä kuvion reu­nal­ta kes­kus­taan.