Oulun kau­pun­gin hen­ki­lös­töl­tä pois­te­taan etuuksia

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti kokouk­ses­saan 22.6., että Oulun kau­pun­gin hen­ki­lös­tö­etuuk­siin tulee hei­ken­ty­neen talous­ti­lan­teen vuok­si muu­tok­sia vuo­del­le 2020. Vero­va­paa lii­kun­ta- ja kult­tuu­rie­tuus Smar­tum pois­tuu ja hen­ki­lös­töl­le tulee koro­tuk­sia pysä­köin­ti­mak­sui­hin ja hen­ki­lös­tö­ruo­kai­lun hin­taan. Kult­tuu­ri- ja lii­kun­tae­tua ei myön­ne­tä enää vuon­na 2020. Etua on annet­tu vuo­den alus­sa puo­let koko vuo­del­le suun­ni­tel­lus­ta mää­räs­tä eli 90 euroa/hakija. Etua on käyt­tä­nyt noin… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus