Nal­li­ka­ris­sa ei suo­si­tel­la uimis­ta suo­lis­to­pe­räis­ten bak­tee­rien vuoksi

Nal­li­ka­rin uima­ran­nan vedes­tä on löy­ty­nyt suo­lis­to­pe­räi­siä bak­tee­re­ja. Alku­vii­kol­la ote­tuis­sa uima­ve­si­näyt­teis­sä todet­tiin E.coli ‑bak­tee­re­ja yli toi­men­pi­de­ra­jan. Toi­men­pi­de­ra­ja on 500mpn/100 ml. Bak­tee­re­ja oli yli 1500 mpn/100 ml.

Uima­ve­den laa­tuun on voi­nut vai­kut­taa voi­mak­kaat tuu­let ja rank­ka­sa­teet, jot­ka ovat saat­ta­neet tuo­da ran­nal­le bak­tee­re­ja ja nos­taa nii­tä poh­jas­ta. Laa­tua voi hei­ken­tää myös ran­nan mata­luus ja huo­no veden vaih­tu­vuus. Bak­tee­rit voi­vat olla peräi­sin myös ihmi­ses­tä, eläi­mis­tä tai laivaliikenteestä.

Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­mi seu­raa uima­ran­nan veden­laa­tua tihen­ne­tys­ti. Suo­si­tus vält­tää uimi­nen ran­nal­la voi­daan pur­kaa, jos näyt­teet ovat puh­tai­ta kah­te­na peräk­käi­se­nä päivänä.