Pie­nois­mal­le­ja venei­den veis­tä­jiä kunnioittaen

Kyösti Vilmin valmistamia veneiden pienoismalleja voi käydä ihailemassa Iissä Huilingin kahvilassa, jonne hän on kaksi niistä näytteille tuonut. Veneiden malli noudattaa vanhoja työveneiksi rakennettuja puuveneitä. Kuvat: Ismo PiriKyösti Vilmin valmistamia veneiden pienoismalleja voi käydä ihailemassa Iissä Huilingin kahvilassa, jonne hän on kaksi niistä näytteille tuonut. Veneiden malli noudattaa vanhoja työveneiksi rakennettuja puuveneitä. Kuvat: Ismo Piri

Iiläis­läh­töi­sen, nykyi­sin Oulus­sa asu­van Kyös­ti Vil­min elä­mään puu­ve­neet ja nii­den veis­tä­jät ovat kuu­lu­neet jo aivan pie­nes­tä pitäen, sil­lä hänen isän­sä raken­si itse­kin koti­tar­ve­ve­nei­tä. Lisäk­si Kyös­ti-poi­kaa veti puo­leen­sa nykyi­sen Nät­te­po­rin pai­kal­la sijain­nut vene­veis­tä­mö, mis­sä Pet­te­ri Kin­nu­nen raken­te­li vesil­le käy­piä kul­ku­pe­le­jä enemmänkin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus