Joki­ran­nan kou­lu on kau­pun­gin suu­rin inves­toin­ti seu­raa­vi­na vuosina

Oulun kau­pun­gin seu­raa­vien vuo­sien suu­rim­mat inves­toin­nit ovat kou­lu­ja, Oulu­hal­li sekä kau­pun­gin­ta­lon perus­kor­jaus. Kou­luin­ves­toin­neis­ta suu­rim­paan, Joki­ran­nan kou­lun kor­vaa­vaan uudis­ra­ken­nuk­seen on ensi vuo­den talous­ar­vios­sa esi­tet­ty 9 mil­joo­naa euroa ja vuo­del­le 2020 noin 11,5 mil­joo­naa euroa ja yhteen­sä 21,275 mil­joo­naa euroa. Jo käyn­nis­ty­nee­seen Lai­va­kan­kaan kou­lun laa­jen­nuk­seen, joka kor­vaa puret­ta­van Jää­lin kou­lun on talous­ar­vios­sa vuo­del­le 2019 mer­kit­ty 5,5 miljoonaa… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus