Ensi vuo­den talous pake­tis­sa

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to hyväk­syi ensi vuo­den 2020 talous­ar­vion ja talous­suun­ni­tel­man vuo­sil­le 2021–22 kokouk­ses­saan maa­nan­tai­na. Sil­loin äänes­tet­tiin viik­koa aiem­min teh­dyis­tä muu­tos- ja pon­sie­si­tyk­sis­tä. Muu­tos­esi­tyk­siä teh­tiin pari­kym­men­tä ja pon­sia jätet­tiin viisi.Valtaosaa lisäe­si­tyk­sis­tä ei hyväk­syt­ty. Läpi­men­neet muu­tok­set eivät vai­ku­ta kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen aiem­min hyväk­sy­män talous­ar­vion lop­pusum­maan lain­kaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus