Somen valo­pil­kut ja var­joi­sat sopukat

Netti ja some ovat yhä vain enemmän ja enemmän osa ihmisten elämää.Netti ja some ovat yhä vain enemmän ja enemmän osa ihmisten elämää.

Nyky­päi­vä­nä inter­net on val­lan­nut ihmis­ten elä­män monel­la taval­la. Se on osa työ­tä ja vapaa-aikaa, ja sen ole­mi­nen käden ulot­tu­vil­la jat­ku­vas­ti on jo itses­tään­sel­vyys. Sosi­aa­li­nen media antaa ihmi­sil­le pal­jon, mut­ta mitä se verot­taa meil­tä? Inter­net on pul­lol­laan infor­maa­tio­ta: viih­det­tä, tie­toa, työ­mah­dol­li­suuk­sia, net­ti­kaup­po­ja ja pal­jon, pal­jon muu­ta. Se on jat­ku­vas­ti saa­ta­vil­la, ja lähes jokai­sen vas­taan­tu­li­jan tas­kus­sa, laukussa… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus