Herk­ku­ja halloween-puffetissa

Kivi­nie­men kou­lul­la on jär­jes­tet­ty jo mone­na vuon­na Hal­loween-puf­fet­ti. Yleen­sä sen ovat jär­jes­tä­neet 5.–6.-luokkalaiset. Puf­fe­tis­sa oli myy­tä­vä­nä, kark­kia, lim­saa, mehua, mok­ka­pa­lo­ja, muf­fins­se­ja, pul­laa, popcor­ne­ja ja pal­jon muu­ta. Puf­fe­tis­sa kävi koko kou­lun väki.

Eri­koi­suu­te­na tänä vuon­na oli ilmai­nen arvaus­teh­tä­vä, jos­sa sai arva­ta pien­ten kur­pit­so­jen mää­rää kul­hos­sa. Par­hai­ten arvan­neet palkittiin.

Myy­jäi­sil­lä kerät­tiin rahaa lei­ri­kou­lua varten.

Unna, Eino ja Blake

Jut­tu jul­kais­taan osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteistyötä