Teks­ta­rit

Ihan Ii ja kivat ihmi­set, mut­ta pimey­den kes­kel­lä. Kau­huis­sa­ni ajat­te­len, miten iiläi­set löy­tä­vät peril­le arke­na klo 23 jäl­keen kul­kies­saan pimei­tä tei­tä. Onko sääs­töt edel­lä iiläis­ten tur­val­li­suut­ta. Tai­taa kuu karah­kan kier­tää ennen kuin tulen seu­raa­van ker­ran pime­ään Iihin.
Loma­lai­nen ete­läs­tä

Mitä ihmet­tä on tapah­tu­nut Hau­ki­pu­taan kou­lun kala­ruoil­le? Jo liki vuo­den ajan kaik­ki ruu­at, jois­sa käy­te­tään loh­ta, on mais­tu­nut pahal­le. Jo pelk­kä lohi­ruu­an tuok­su ruo­ka­las­sa nos­taa mie­leen van­han “härs­kiin­ty­neen” kalan. Täs­tä on puhut­tu ylei­ses­ti jo pit­kään. Onko kala tilat­tu ennen muu­al­ta vai mis­tä on kyse? Kyse ei ole muu­ta­mas­ta ker­ras­ta, vaan jo pitem­pään jat­ku­nut ja aina yhtä pahas­ti pet­tä­vä ruo­ka­ker­ta. Toi­vom­me kokin vas­taus­ta tähän kysy­myk­seen!
MeOp­pi­laat

Hyvä iiläi­set. Kapu­loi­ta siipiin/rattaisiin. Kui­va­nie­mel­lä meni­vät jo hal­paan.
Surul­lis­ta

Suo­mes­sa ollaan herät­te­le­mäs­sä jäl­leen ter­veys­kes­kus­te­lua sii­tä, ketä hoi­de­taan ja ketä ei esim. syö­vän osal­ta ja kel­le kuu­luu vas­tuu päät­tää.
Hir­ve­ää