Mielipiteet

Teks­ta­rit

Sylil­li­nen keväi­siä tulp­paa­ne­ja K-Super­­mar­­ket Hau­ki­pu­taan kaup­pi­aal­le sekä aina iloi­sel­le pal­ve­lualt­tiil­le hen­ki­lö­kun­nal­le. Mer­ja N., Hau­ki­pu­das Onpa Hau­ki­pu­taal­la pan­kis­sa huo­noa pal­ve­lua, lai­te­taan…

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Maa­il­man paras maa myös van­huk­sil­le

Suo­mi komei­lee sään­nöl­li­ses­ti eri­lais­ten kan­sain­vä­lis­ten ver­tai­lu­mit­taus­ten kär­ki­pai­koil­la. Mil­loin sen ope­tus on mitat­tu maa­il­man kär­ki­luok­kaan, mil­loin sil­lä mai­ni­taan ole­van maa­il­man puh­tain ilma ja toi­si­naan sen on todet­tu kuu­lu­van maa­il­man par­hai­den mai­den jouk­koon, kun huo­mioon on otet­tu usei­ta yhteis­kun­nan osa-aluei­ta.

Lue lisää