Mielipiteet

Teks­ta­rit

Sylil­li­nen keväi­siä tulp­paa­ne­ja K‑Supermarket Hau­ki­pu­taan kaup­pi­aal­le sekä aina iloi­sel­le pal­ve­lualt­tiil­le hen­ki­lö­kun­nal­le. Mer­ja N., Hau­ki­pu­das Onpa Hau­ki­pu­taal­la pan­kis­sa huo­noa pal­ve­lua, laitetaan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Tur­kis­tar­hauk­sen kivi­tys on lopetettava

Suo­mes­sa poliit­ti­sis­ta puo­lueis­ta tur­kis­tar­hauk­seen  kaik­kein nur­ja­mie­li­sem­min suh­tau­tuu Vih­reät. He ovat aja­neet tur­kis­tar­hauk­sen lopet­ta­mis­ta ja tar­hauk­ses­sa ole­vil­le ket­tuil­le ja min­keil­le luonnontilaisten .….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Maa­il­man paras maa myös vanhuksille

Suo­mi komei­lee sään­nöl­li­ses­ti eri­lais­ten kan­sain­vä­lis­ten ver­tai­lu­mit­taus­ten kär­ki­pai­koil­la. Mil­loin sen ope­tus on mitat­tu maa­il­man kär­ki­luok­kaan, mil­loin sil­lä mai­ni­taan ole­van maa­il­man puh­tain ilma ja toi­si­naan sen on todet­tu kuu­lu­van maa­il­man par­hai­den mai­den jouk­koon, kun huo­mioon on otet­tu usei­ta yhteis­kun­nan osa-alueita.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää