Mielipiteet

Teks­ta­rit

Kenen vas­tuul­la on lumien puh­dis­ta­mi­nen pos­ti­laa­ti­koi­den alta ja vie­res­tä. Aina­kaan van­hem­mat ihmi­set eivät sii­hen pitem­män pääl­le pys­ty. Ter­vei­siä Kui­va­nie­mel­tä Onko…

Lue lisääTeks­ta­rit

Puut­tuu­ko suu­ris­ta, uusis­ta ja hie­nois­ta trak­to­reis­ta taka­työ­va­lon kat­kai­sin, kun tiel­lä aje­taan pimeäl­lä kirk­kaat taka­työ­va­lot palaen? Häi­käi­se­vät taka­na aja­van täy­del­li­ses­ti. Ei…