Vir­poen var­poen pääsiäismyyjäisissä

Vaikka tapahtuma ei kerännyt huimaa asiakasryntäystä, kävi nuorisoseurantalon ovi tasaiseen tahtiin ja kävijöitä riitti koko päiväksi sekä juttukin luisti.Vaikka tapahtuma ei kerännyt huimaa asiakasryntäystä, kävi nuorisoseurantalon ovi tasaiseen tahtiin ja kävijöitä riitti koko päiväksi sekä juttukin luisti.

Kui­va­nie­men nuo­ri­so­seu­ran jär­jes­tä­mät perin­tei­set pää­siäis­myy­jäi­set sijoi­tet­tiin tänä vuon­na pal­musun­nun­tai­ta edel­tä­vään lau­an­tai­hin. Aikai­sem­pi­na vuo­si­na tapah­tu­ma on pidet­ty pää­siäi­sen väli­lau­an­tai­na, ja kävi­jä­mää­rä on ollut yleen­sä mai­nio. Nuo­ri­so­seu­ran jäsen­ten saa­man palaut­teen mukaan ajan­koh­taa on kävi­jöi­den pii­ris­sä pidet­ty lii­an myöhäisenä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus