Tans­si­mal­la kipu­ja pakoon ja lau­la­mal­la kun­toa aivoil­le

Muille mä määrään tanssit ja tahdin penkillä pelimannin, lauloi Tapio Rautavaara aikanaan. Renne Ukkola tietää, että laululla on mahti, joka virkistää niin laulajan kuin tanssijan aivoja.

Ennä­tys­hel­tei­nen sun­nun­tai kään­tyy iltaan, mut­ta vie­lä tekee mie­li pis­täy­tyä pyö­räh­tä­mään par­ke­til­la. Tänä vuon­na 30-vuo­tis­ta tai­val­taan juh­li­vat Kui­va­nie­men eläk­keen­saa­jien sun­nun­tai­tans­sit jää­vät toki hel­teel­lä vähä­vä­ki­sek­si tapah­tu­mak­si, mut­ta väkeä on Haa­pa­ran­taa ja Hau­ki­pu­das­ta myö­ten nyt­kin, arvioi­vat jär­jes­tä­jät. Kirs­ti ja Juha­ni Käh­kö­nen ovat tul­leet tans­sei­hin Kemis­tä ja vakuut­ta­vat, että tans­si­mi­nen on heil­le yhtei­nen har­ras­tus. – Vai­mo pitää tans­si­ka­len­te­ria, ja…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus