Rant­si­kan kir­ja­vink­ki: Tai­ku­ri ja tas­ku­va­ras

Kir­jai­li­ja: Annii­na Mika­ma. Kir­ja­tyy­li: Scifi/fantasia.  Sivu­mää­rä: 297. Jat­ko-osat: Hui­ja­rin oppi­poi­ka ja Tina­so­ta­mie­het.

Tai­ku­ri ja tas­ku­va­ras -kir­jas­sa seik­kai­lee Mina-nimi­nen tyt­tö, joka varas­te­lee hen­ken­sä piti­mik­si. Mina tun­tee var­kaan tem­put ja kään­tää kenen tahan­sa tas­kut. Mina tapaa Tom-nimi­sen her­ras­mie­hen, joka on tai­ku­ri. Tom pyy­tää Minaa hänel­le töi­hin ja Mina astuu mitä ihmeel­li­sem­pään maa­il­maan, jos­sa mikään ei ole mah­do­ton­ta. Tom vai­kut­taa nor­maa­lil­ta tai­ku­ril­ta, mut­ta onko hän?

Kir­ja on mukaan­sa tem­paa­va ja erit­täin hyvä fan­ta­sia­kir­ja, jon­ka tari­na ei jätä luki­jaa het­kek­si­kään rau­haan.

Oska­ri Sanak­se­na­ho, 7. lk, Kui­va­nie­men kou­lu