Met­sä­no­mis­ta­jia opas­tet­tiin hir­vi­tu­ho­jen arvioin­nis­sa

Kun hirvi on puraissut männyntaimesta pään pois, se on käynyt samalla maanomistajan kukkarolla, sillä tällaista taimea ei kannata kasvattaa.

Hir­vi­va­hin­ko­jen kor­vaus­jär­jes­tel­mä on uudis­tu­nut. Kor­vaus­ten mää­rä on nous­sut ja arvioin­ti hel­pot­tu­nut. Kui­va­nie­mel­lä tiis­tai­na jär­jes­tet­ty tilai­suus sai kii­tos­ta maa­no­mis­ta­jil­ta, vaik­ka se ei pois­ta­nut­kaan sitä tosia­si­aa, että hir­vi­va­hin­got suu­tut­ta­vat. Vie­lä nuo­ris­so­seu­ran­ta­lol­la jär­jes­te­tyn luen­non jäl­keen moni kuu­li­ja oli ymmäl­lään ja pää kihi­si kysy­myk­siä. Kun ilta oli pää­tet­ty Poh­jois­ran­nal­le ja taka­na oli kol­me maas­to­koh­det­ta, moni tote­si, että ilta oli…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus