Rodion on Illin kak­ko­sen kunin­gas

Rodion Kurtti huomasi ensimmäisellä luokalla koulussa, että on nopea juoksija. Koulun kisoja hän juoksi viimeksi tiistaina, jolloin oli Koululiikuntaliiton piirinmestaruuskisat Pudasjärvellä.

Kesä­per­jan­tai­sin Iis­sä juos­ta­van Illin­juok­sun kah­den kilo­met­rin mat­kan tulos­lis­to­jen keu­lil­la on keik­ku­nut nimi Rodion Kurt­ti. Sii­hen tämä 11-vuo­tias kou­lu­lai­nen on täh­dän­nyt­kin.– Kävin ensim­mäi­sen ker­ran juok­se­mas­sa Illin­juok­sut kesäl­lä 2015. Ensim­mäi­sis­sä juok­suis­sa­ni olin toi­sek­si vii­mei­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus