Meri­hel­mi ava­taan jäl­leen

Nelostien varressa lähellä merenrantaa sijaitseva Merihelmi on ollut tyhjillään viime syksystä lähtien. (Kuva: Leena Takaluoma)Nelostien varressa lähellä merenrantaa sijaitseva Merihelmi on ollut tyhjillään viime syksystä lähtien. (Kuva: Leena Takaluoma)

Kui­va­nie­men Myl­ly­kan­kaal­la sijait­se­va mai­se­ma­ra­vin­to­la Meri­hel­mi on saa­nut uudet yrit­tä­jät. Mana­ma­sa­lon Por­tin yrit­tä­jät Tii­na ja Ari Alao­pas avaa­vat Meri­hel­men syys­kuun lop­pu­puo­lel­la. – Olem­me pit­kään miet­ti­neet yri­tys­toi­min­nan laa­jen­ta­mis­ta. Meri­hel­mes­sä asiat sat­tui­vat koh­dal­leen. Olem­me nyt vuo­kran­neet kiin­teis­tön, mut­ta meil­lä on tar­koi­tus myös ostaa se, ker­too Ari Alao­pas. Meri­hel­men omis­taa kun­nan kiin­teis­töyh­tiö Iilaak­so Oy. Yhtiö irti­sa­noi Meri­hel­men edel­li­sen yrit­tä­jän…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus