Mai­nin­gin Maku kotiu­tui Kuivaniemelle

Stina Bergman kertoo, että Kuivaniemelle perustetun Mainingin Maun päätuote on kylmäsavulohi ja siitä jalostetut tuotteet. (Kuva: Mainingin Maku)Stina Bergman kertoo, että Kuivaniemelle perustetun Mainingin Maun päätuote on kylmäsavulohi ja siitä jalostetut tuotteet. (Kuva: Mainingin Maku)

Vuo­si sit­ten Kui­va­nie­mel­lä aloit­ta­nut elin­tar­vi­kea­lan yri­tys Mai­nin­gin Maku muut­taa ja laa­jen­taa toi­min­taan­sa. Uuteen toi­mi­pis­tee­seen siir­tyy Mai­nin­gin Maun lisäk­si yrit­tä­jä Sti­na Berg­ma­nin aiem­min Kemis­sä toi­mi­neen Lah­jan Paik­ka ‑yri­tyk­sen tuotteet. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus