Kun­ta irti­sa­noi moot­to­ri­pyö­rä­ker­hon vuo­kra­so­pi­muk­sen

Iin kun­ta on irti­sa­no­nut Koi­vu­nie­men kou­lun vuo­kra­so­pi­muk­sen moot­to­ri­pyö­rä­ker­ho Siku-Moto ry:n kans­sa. Irti­sa­no­mi­sai­ka on yksi vuo­si. Kun­nan­hal­li­tus päät­ti vuo­si sit­ten myy­dä vähäi­ses­sä käy­tös­sä ole­via kiin­teis­tö­jä, joi­den jou­kos­sa oli Koi­vu­nie­men kou­lu Kui­va­nie­mel­lä. Kou­lul­la on vuo­kra­lai­se­na Simon ja Kui­va­nie­men moot­to­ri­pyö­rä­ker­ho Siku-Moto ry. Yhdis­tys ei ole mak­sa­nut kiin­teis­tös­tä vuo­kraa, mut­ta sen vas­tuul­la on ollut yllä­pi­to­kor­jauk­sia. Kun­nan­hal­li­tus päät­ti tois­sa vii­kon…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus