Kui­va­nie­mi ilman per­he­päi­vä­hoi­ta­jaa

Kuivaniemen viimeinen perhepäivähoitaja Pirjo Kaikkonen jäi eläkkeelle.

Per­he­päi­vä­hoi­ta­ja Pir­jo Kaik­ko­sen eläk­keel­le läh­dön muka­na eläk­keel­le läh­tee myös Kui­va­nie­men vii­mei­nen per­he­päi­vä­hoi­ta­ja. Viit­tä vail­le 40-vuo­ti­sen uran­sa aika­na Pii­jo-täti on ehti­nyt hoi­taa noin 180:a las­ta. – On sel­lai­sia­kin tapauk­sia, että olen ehti­nyt hoi­taa niin isää ja äitiä ja myö­hem­min hei­dän lap­si­aan. Vaik­ka per­he­päi­vä­hoi­ta­jan työn arvos­tus ei näyk­kään pal­kas­sa, Pir­jo Kaik­ko­nen arvos­taa omaa työ­tään. – Kyl­lä minä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus