Yhtei­sel­lä aamu­pa­lal­la Yrit­tä­jän päi­vän alka­jai­sik­si Hau­ki­pu­taal­la

Yrit­tä­jän päi­vää juh­li­taan tänään Suo­mes­sa jo 21. ker­ran. Monet vii­me­ai­kai­set tut­ki­muk­set ovat osoit­ta­neet, että yrit­tä­jät ovat tyy­ty­väi­sem­piä omaan elä­mään­sä kuin muu väes­tö kes­ki­mää­rin. Yrit­tä­jät suh­tau­tu­vat myös tule­vai­suu­teen yleen­sä kes­ki­ver­toa myön­tei­sem­min ja toi­veik­kaam­min. Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät ry juh­li Yrit­tä­jän päi­vää yhtei­sen aamu­pa­lan mer­keis­sä hotel­li Samant­tas­sa. Kol­mi­sen­kym­men­tä hau­ki­pu­taa­lais­yrit­tä­jää istui yhtei­sen pöy­dän ääreen tutus­tu­maan toi­siin­sa, vaih­ta­maan kuu­lu­mi­sia ja pori­se­maan…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus