Kui­va­nie­men kun­to­sa­li kun­nal­ta yksityiselle

Kun­to­sa­li­toi­min­ta Kui­va­nie­mel­lä siir­tyy kun­nal­ta yksi­tyi­sen yllä­pi­tä­mäk­si. Kun­to­sa­li­toi­min­taa jat­kaa jou­lu­kuun alus­ta alkaen sopi­muk­sen mukai­ses­ti Kiin­teis­tö Oy Mäl­sän­pään yrit­tä­jä. Kun­to­sa­li­lait­teis­to ja kulun­val­von­ta­jär­jes­tel­mä myy­dään yrit­tä­jäl­le 1000 eurolla. 

Kun­to­sa­li aloit­ti toi­min­tan­sa Kui­va­nie­men kir­kon­ky­län kou­lul­la vuon­na 2007, jol­loin kou­lun lii­kun­ta­sa­li muu­tet­tiin kun­to­sa­lik­si. Kiin­teis­tö Oy Mäl­sän­pää osti kir­kon­ky­län kou­lun kiin­teis­tön Iin kun­nal­ta vuon­na 2017 ja kun­to­sa­li­toi­min­ta siir­tyi vii­den vuo­den mää­rä­ajak­si vuo­kral­le kysei­siin tiloi­hin. Vuo­kra on ollut 1000 euroa kuukaudessa. 

Kun­nan talou­den tasa­pai­not­ta­mis­toi­men­pi­teis­sä on sitou­dut­tu sii­hen kun­to­sa­li­toi­min­nan lop­pu­mi­seen kun­nan ylläpitämänä.