Kui­va­nie­men kes­ki­kou­lus­ta val­mis­tui historiikki

Kuivaniemen kunnallisen keskikoulun historiikki on ilmestynyt.

Kui­va­nie­men kun­nal­li­sen kes­ki­kou­lun his­to­ria on kan­sien välis­sä. Kir­jan teki­jä­tii­miin kuu­lu­vat ensim­mäi­sen vuo­si­kurs­sin oppi­laat Sei­ja Nie­me­lä, Aaro Tii­li­kai­nen ja Eero Koi­vu­nie­mi sekä toi­sen vuo­si­kurs­sin oppi­las Tapa­ni Bloms­ter. Aja­tus kir­jas­ta syn­tyi kesäl­lä 2017 kes­ki­kou­lun ensim­mäis­ten oppi­lai­den kou­lun päät­ty­mi­sen 50-vuo­tis­ta­paa­mi­ses­sa. Kir­jan teks­tio­suus pitää sisäl­lään syk­sys­tä 1962 kevää­seen 1976 toi­mi­neen kou­lun his­to­rian ja Sei­ja Nie­me­län teke­män kan­di­daa­tin­tut­kiel­man, jon­ka aiheena… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus