Kor­jaus

Tiis­tain 1.10. leh­des­sä ollees­sa uuti­ses­sa Iin kun­nan­val­tuus­ton kokouk­ses­ta ker­rot­tiin vir­heel­li­ses­ti, että Har­ri Sanak­sea­ho esit­ti kii­reel­li­se­nä käsi­tel­tä­väk­si asiak­si Kui­va­nie­men läm­pö­lai­tok­sen remon­tin ete­ne­mis­tä. Kysees­sä on kui­ten­kin uuden läm­pö­lai­tok­sen raken­ta­mi­nen, ei van­han kor­jaa­mi­nen.