Ken­kä­myy­mä­lä vaih­toi omis­ta­jaa Kui­va­nie­mel­lä

Kuivaniemen Sievi Shopeista tuttu Hanne Linnatie jatkaa työntekijänä myös Sievi Store Nelosparkissa.Kuivaniemen Sievi Shopeista tuttu Hanne Linnatie jatkaa työntekijänä myös Sievi Store Nelosparkissa.

Kui­va­nie­mel­lä vii­si­tois­ta vuot­ta sijain­nut Sie­vi Sho­pin myy­mä­lä uhka­si lop­pua tänä syk­sy­nä. Nes­te Kui­va­nie­mi Nelos­par­kin yrit­tä­jät Nii­na, Eija ja Veik­ko Södö pelas­ti­vat kui­ten­kin toi­min­nan jat­ku­mi­sen osta­mal­la liik­keen. Nyt myy­mä­lä on nimel­tään Sie­vi Sto­re Nelos­park­ki. Myy­mä­läs­sä työs­ken­te­lee Sie­vi Sho­pin myy­mä­löis­tä Kui­va­nie­mel­lä aiem­min­kin vas­tan­nut Han­ne Lin­na­tie. – Sie­vi Sho­pin toi­mi­tus­joh­ta­ja soit­ti minul­le ja kysyi, tie­täi­sin­kö kenel­le myy­mä­lää voi­si…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus