Hau­ki söi Oijär­vel­lä hel­tees­tä huolimatta

Oijärven vetouistelukilpailuun osallistui tänä vuonna 37 venekuntaa.Oijärven vetouistelukilpailuun osallistui tänä vuonna 37 venekuntaa.

Huh hel­let­tä, tote­si moni Oijär­ven veto­uis­te­lu­ki­soi­hin saa­pu­nut lau­an­tai­na. Perin­tei­seen veto­uis­te­lu­kil­pai­luun oli täl­lä ker­taa ilmoit­tau­tu­nut 37 vene­kun­taa, ja puo­len­päi­vän tie­noil­la yksi vene­kun­ta oli jo tuo­nut saa­lis­ta punnittavaksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus