Aloi­te sydä­nis­ku­rin hankkimisesta

Kun­nan­val­tuu­tet­tu Har­ri Sanak­se­na­ho (kesk.) on jät­tä­nyt val­tuus­toa­loit­teen sydä­nis­ku­ri­lait­teen hank­ki­mi­ses­ta Kui­va­nie­men taa­ja­ma-alu­eel­le sijoi­tet­ta­vak­si. Aloit­tees­sa tode­taan, että Kui­va­nie­men kylä­taa­ja­mas­sa asuu iso osa Iin poh­jois­lai­dan van­hus­väes­tös­tä. Sydä­nis­ku­ri­lait­teen hin­ta on hal­pa ver­rat­tu­na mah­dol­li­sen sydän­py­säh­dyk­sen aiheut­ta­miin kus­tan­nuk­siin ja seu­rauk­siin. “Yksi­kin lait­teen käyt­tö­ker­ta voi par­haim­mil­laan sääs­tää monin­ker­tai­ses­ti ver­rat­tu­na lait­teen han­kin­ta­kus­tan­nuk­siin”, aloit­tees­sa todetaan.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus