Artikkelit joiden kirjoittaja on Jenna Louhela

Jou­lu­tun­nel­maa Kel­lon koululla

Kel­lon kou­lun ruo­ka­la muun­tau­tui jou­lui­sek­si myy­mä­läk­si vii­me lau­an­tai­na, kun kou­lun van­hem­pain­toi­mi­kun­ta Vii­sa­ri jär­jes­ti jou­lu­myy­jäi­set jo tois­ta ker­taa. Jou­lu­lau­lut soi­vat ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kel­lon nuo­ri­so­seu­ran pit­kä­ai­kai­sia toi­mi­joi­ta palkittiin

Kel­lon nuo­ri­so­seu­ral­la pal­kit­tiin nuo­ri­so­seu­ran pit­kä­ai­kai­sia toi­mi­joi­ta kes­ki­viik­ko­na 10.lokakuuta. Tilai­suu­des­sa jaet­tiin kak­si kul­tais­ta ja yksi hopei­nen ansio­merk­ki. Nuo­ri­so­seu­rat voi­vat hakea ansiomerkkejä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pai­kal­lis­ten pubi, pizze­ria ja olohuone

Kivi­nie­me­läi­nen pizze­­ria-pubi Camil­lo on toi­mi­nut pai­kal­lis­ten koh­taa­mis­paik­ka­na jo kym­me­nien vuo­sien ajan. Osa pai­kal­li­sis­ta käy Camil­los­sa syö­mäs­sä, osa kah­vil­la tai oluella,…
Ora­van kou­lu­museo lak­kau­tusu­han alla

Enti­sel­lä Ora­van kou­lul­la Kel­los­sa sijait­se­van kou­lu­museon tule­vai­suus on epä­sel­vä. Oulun pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­ses­sä on esi­tet­ty Ora­van kou­lu­museo­ta lak­kau­tet­ta­vak­si ja sen esi­neis­tön säilömistä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus