Tur­ve­tuo­tan­to saat­to­hoi­dos­sa – Mil­joo­nien kalus­to sei­soo tyh­jän­pant­ti­na suon laidassa

Työt alkavat turvealalla olla todella vähissä. Kuvassa kuivikekuorma on lähdössä Arto Haapaniemeltä yli-iiläiselle karjatilalliselle, Janne Manniselle. Haapaniemen mukaan iso kiitos kuuluu paikalliselle maanviljelijälle, joka käyttää turvetta kuivikkeena, pitäen näin turveyrittäjää leivän syrjässä kiinni. Kuiviketurpeen käytöllä ei kuitenkaan alan ongelmia ratkota. (Kuva: Arto Haapaniemi)Työt alkavat turvealalla olla todella vähissä. Kuvassa kuivikekuorma on lähdössä Arto Haapaniemeltä yli-iiläiselle karjatilalliselle, Janne Manniselle. Haapaniemen mukaan iso kiitos kuuluu paikalliselle maanviljelijälle, joka käyttää turvetta kuivikkeena, pitäen näin turveyrittäjää leivän syrjässä kiinni. Kuiviketurpeen käytöllä ei kuitenkaan alan ongelmia ratkota. (Kuva: Arto Haapaniemi)

– Kun tur­ve pois­tuu ener­gia­pa­le­tis­ta kau­ko­läm­mön hin­ta nousee kohis­ten, tuon­ti­puu­ta, ‑kuor­ta ja venä­läis­tä haket­ta tulee tur­peen kor­vaa­jak­si Suo­meen, raha valuu ulko­mail­le, eikä jää maa­kun­tiin. Tur­vey­rit­tä­jiä ajau­tuu kon­kurs­siin, luet­te­lee yli-iiläi­nen tur­vey­rit­tä­jä Arto Haa­pa­nie­men tur­ve­tuo­tan­non rajun alas­ajon seurauksista. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus