Taekwon-do tar­jo­aa haas­tei­ta sekä mie­lel­le että keholle

Taekwon-do on Koreasta lähtöisin oleva kamppailulaji. Taekwon-don peruskurssilla Kiimingissä on sekä juniori- että aikuisharrastajia.Taekwon-do on Koreasta lähtöisin oleva kamppailulaji. Taekwon-don peruskurssilla Kiimingissä on sekä juniori- että aikuisharrastajia.

Vii­me kes­ki­viik­koil­ta­na Joki­ran­nan kou­lun lii­kun­ta­sa­lis­sa oli kes­kit­ty­nyt ja innos­tu­nut tun­nel­ma. Käyn­nis­sä oli­vat taekwon-don perus­kurs­sin har­joi­tuk­set, ja vie­rai­le­va opet­ta­ja Roo­pe Huuh­ta­nen ohja­si oppi­lai­ta kuu­lu­vin käs­kyin. – Olkaa tark­ka­na ja kes­kit­ty­kää! Kave­ria ei saa osua kas­voi­hin – jos niin käy, koko poruk­ka tekee 50 pun­ner­rus­ta, Huuh­ta­nen huu­te­lee salin kes­kio­sas­sa, kun oppi­laat har­joit­te­le­vat väis­tä­mis­tä. Oppi­lai­den muka­na huh­ki­mas­sa olivat… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus