Skoot­te­ri­au­tol­la Ita­lias­ta Ala­ky­läl­le

Ita­lia­lai­nen puu­tar­hu­ri Mic­he­le Sque­ri pysäh­tyi kol­men kuu­kau­den mat­kus­ta­mi­sen jäl­keen muu­ta­mak­si päi­väk­si puu­tar­ha Kuk­Kai­san luo­na Kii­min­gin Ala­ky­läl­lä. Pää­mää­rä­nään hänel­lä on Rova­nie­mi ja kul­ku­pe­li kol­mi­pyö­räi­nen katet­tu skoot­te­ri. Kuk­Kai­san Kai­sa Puu­ru­nen ker­too, että Sque­ri on puu­tar­hu­ri, joka kevään, kesän ja syk­syn on työs­sä puu­tar­hal­la ja tal­vi­sin hän kier­te­lee maa­il­maa.

– Edel­lis­tal­ve­na hän oli Kenias­sa, Etio­pias­sa ja Tan­sa­nias­sa pol­ku­pyö­räl­lä. Sitä aiem­min Maro­kos­sa moot­to­ri­pyö­räl­lä. Tänä vuon­na hän läh­ti Ita­lias­ta aje­le­maan skoot­te­ril­laan mää­rän­pää­nään Rova­nie­men Arc­tic Win­ter Race, jos­sa hän osal­lis­tuu fat­bi­ke-kil­pai­luun.

Paluu­mat­kan Ita­li­aan mies tekee Ruot­sin kaut­ta noin kol­mes­sa vii­kos­sa.

– Skoot­te­rin kyy­dis­sä on kaik­ki tar­peel­li­nen, jopa tila nuk­ku­mi­seen. Muka­na kul­kee myös fat­bi­ke. Kun­non makuu­pus­si on ollut tar­pee­seen, sil­lä välil­lä hän on yöpy­nyt skoot­te­ris­saan jopa -25 asteen pak­ka­ses­sa, Kai­sa Puu­ru­nen ker­too.

Puu­ru­nen näki Face­boo­kis­sa lin­kin puu­tar­hu­rin mat­kas­ta ja hän päät­ti ottaa yhteyt­tä kol­le­gaan.

– Jutel­tiin ja tar­jo­sin yöpaik­kaa. Hän tuli alun­pe­rin meil­le yhdek­si yök­si, mut­ta jäi­kin kol­mek­si. Kävim­me Koi­te­lis­sa, meren jääl­lä, luis­te­le­mas­sa ja pelaa­mas­sa jal­ka­pal­loa. Hän myös halusi pudo­tel­la kans­sam­me lumet kas­vi­huo­nei­den katol­ta. Oli ihan tosi haus­kat kol­me päi­vää, Kai­sa Puu­ru­nen ker­too.