Kir­jo­lo­hen­kas­va­tuk­sen tule­vai­suus Kui­va­nie­mel­lä epäselvää

Kirjolohenkasvatuksella on Kuivaniemellä pitkät perinteet.

Kui­va­nie­men kah­del­ta kir­jo­lo­hen meri­kas­va­tus­lai­tok­sel­ta jou­dut­tiin tuhoa­maan tois­sa vii­kol­la yhteen­sä noin 80 000 kiloa kir­jo­loh­ta IHN-viruk­sen takia. Juha Lin­na­tie Lin­na­tien Lohi Ky:stä ker­too, että heil­tä jou­dut­tiin tuhoa­maan vajaat 30 000 kiloa kalaa. – Kaik­ki tuhot­tiin vii­meis­tä kalaa myö­ten. Rahal­li­ses­ti puhu­taan noin 150 000 euros­ta, Lin­na­tie sanoo. Rei­lut 50 000 kiloa kalaa jou­dut­tiin hävit­tä­mään yri­tys­ryp­pääs­tä, johon kuuluvat… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus