Sebas­tian Autio nyrk­kei­li voit­toon Ruotsissa

Sebastian Autio otti komean voiton Ruotsissa.

Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­ker­hon Sebas­tian Autio otti sar­jan­sa voi­ton yhdes­sä Euroo­pan suu­rim­mis­ta nyrk­kei­ly­tur­nauk­sis­ta Borå­sis­sa Ruot­sis­sa. Kii­min­ki­läi­nen voit­ti ensim­mäi­sen otte­lun vas­tus­ta­jan­sa englan­ti­lai­sen Tobias Acto­nin luke­min 3–0. Toi­ses­sa otte­lus­saan hän koh­ta­si englan­ti­lai­sen Kie­ran Lage­rin voit­taen luvuin 2–1. Kol­man­te­na hän­tä vas­taan aset­tui ruot­sa­lai­nen Ahmad Ras­hid, joka tai­pui Aution käsit­te­lys­sä luke­min 2–1. Tur­nauk­ses­sa oli muka­na kaik­ki­aan sato­ja otte­li­joi­ta eri puo­lil­ta maailmaa.

Finaa­lin jär­jes­tä­vän seu­ran edus­ta­ja Ahmad Ras­hi­dia vas­taan tie­det­tiin enna­kol­ta vai­keak­si. Vie­lä­kin vai­keam­mak­si sen teki ruot­sa­lai­nen kehä­tuo­ma­ri, joka KiNk:n pää­val­men­ta­ja Mat­ti Lan­ton mukaan kes­keyt­ti otte­lua ja kek­si syi­tä keskeytyksille.

– Onnek­si Sebas­tia­nin kant­ti piti, ja koh­te­li­aas­ti hän kuun­te­li ja kumar­si tuo­ma­rin suuntaan.Taitavasti otel­lut Sebas­tian ei otta­nut itseen­sä juu­ri kah­ta osu­maa enem­pää koko otte­lus­sa ja vei vas­tus­ta­jaa, kuin päs­siä narus­sa kul­mas­ta kul­maan, Lant­to kuvailee.

Hän tote­aa Aution voi­ton ole­van Kii­min­gin nyrk­kei­ly­ker­hon his­to­rian yksi arvok­kaim­mis­ta saavutuksista.