Samuel Sal­mi koti­seu­ra­kun­nas­saan piis­pan­tar­kas­tuk­ses­sa

Milla Niemelä, Kalle Pyky, Elisa Hinkkala ja Juho Alasaarela hetkeä ennen paneelikeskustelun alkua. Piispa Samuel Salmi antoi paneelille 10 pistettä järjestelyistä. – Sosiaalinen osaaminen ja asioiden jäsentäminen ovat hallussa, Salmi totesi.

Oulun hiip­pa­kun­nan piis­pa Samuel Sal­mi toi­mit­ti piis­pan­tar­kas­tuk­sen koti­seu­ra­kun­nas­saan Kii­min­gis­sä vii­me vii­kon lopul­la. Per­jan­tai­na hän vie­rai­li Kii­min­gin lukiol­la, jos­sa osal­lis­tui panee­li­kes­kus­te­luun. Aiheet käsit­te­li­vät nuor­ten elä­mää, lukion vai­ku­tus­ta sii­hen, jat­ko-opin­to­ja sekä opis­ke­lun ilma­pii­riin vai­kut­ta­via asioita.Panelisteina Sal­men lisäk­si oli­vat Kii­min­gin lukion oppi­las­kun­nan hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Juho Ala­saa­re­la, Oulun kau­pun­gin lukio­joh­ta­ja Pek­ka Fredriks­son, Kii­min­gin seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja Eli­sa Hink­ka­la sekä lukion…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus