Lasi­tai­de­teos Elä­män läh­de pal­jas­tet­tiin Jäälissä

Kii­min­gin seu­ra­kun­nan piis­pan­tar­kas­tuk­sen yhtey­des­sä pal­jas­tet­tiin Jää­lin kap­pe­lin seu­ra­kun­ta­sa­lin uusi lasi­maa­laus. Upea teos on jo toi­nen ark­ki­teh­ti ja lasi­tai­tei­li­ja Vei­jo Murok­keen teke­mä lasi­maa­laus Jää­lin kap­pe­liin. Ensim­mäi­nen, Jaa­ko­bin uni, val­mis­tui kirk­ko­sa­liin vuon­na 2000.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus