Kui­va­nie­men vaa­ku­na säi­lyy Iin vaakunana

Iin kun­nan­val­tuus­to päät­ti eili­sil­tai­ses­sa kokouk­ses­saan, että Iin kun­nan vaa­ku­na on nykyi­seen tapaan Kui­va­nie­men kun­nan enti­nen vaa­ku­na. Vuo­den 2007 alus­ta tapah­tu­nees­sa Iin ja Kui­va­nie­men kun­ta­lii­tok­ses­sa kun­nan nimek­si otet­tiin Ii ja vaa­ku­nak­si Kui­va­nie­men vaakuna. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus