Poh­teen sääs­töt aiheut­ta­vat epä­var­muut­ta ikäih­mis­ten elä­mään – Kii­min­gis­sä huo­les­tut­ta­vat digi­pal­ve­lut ja pal­ve­lua­su­mi­sen etääntyminen

Kiiminki-seuran hyvinvointialueuudistuksen ympärille järjestämä ilta oli yleisömenestys. Aihe kiinnostaa kiiminkiläisiä, vaikka alueen palveluihin ei kohdistus suoranaisia leikkauksia. (Kuva: Teea Tunturi)Kiiminki-seuran hyvinvointialueuudistuksen ympärille järjestämä ilta oli yleisömenestys. Aihe kiinnostaa kiiminkiläisiä, vaikka alueen palveluihin ei kohdistus suoranaisia leikkauksia. (Kuva: Teea Tunturi)

Digi­taa­li­nen sote-kes­kus, kym­me­nien mil­joo­nien euro­jen sääs­tö­tar­peet, hyvin­voin­tia­lu­een tie­to­jär­jes­tel­mien har­mo­ni­soin­ti ja pal­ve­lua­su­mi­sen etään­ty­mi­nen. Nämä oli­vat asioi­ta, jot­ka nousi­vat yksit­täi­si­nä esiin, kun Kii­min­ki-seu­ra jär­jes­ti Kii­min­gis­sä Poh­tee­seen liit­ty­vän asukasillan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus