Ongel­ma­koi­ran käyt­täy­ty­mi­seen monia syitä

Eläintenkouluttaja Riikka Kokkonen kiiminkiläisestä Koirapalvelu Kannattavasta ei ole huomannut, että koirien kysyntä olisi lisääntynyt koronan myötä Pohjois-Suomessa. Koiraa ei kuitenkaan kannata korona-aikana, eikä muulloinkaan ottaa hetken mielijohteesta. – Koiran hankinta pitää miettiä aina tarkkaan. On ajateltava, riittääkö into koko koiran iän 10–15 vuotta. Kannattaa myös perehtyä tarkkaan siihen, mistä koiran ottaa ja minkä rotuisen koiran haluaa. Kuvassa Kokkosen kanssa on karkeakarvainen saksanseisoja nimeltään Seita.Eläintenkouluttaja Riikka Kokkonen kiiminkiläisestä Koirapalvelu Kannattavasta ei ole huomannut, että koirien kysyntä olisi lisääntynyt koronan myötä Pohjois-Suomessa. Koiraa ei kuitenkaan kannata korona-aikana, eikä muulloinkaan ottaa hetken mielijohteesta. – Koiran hankinta pitää miettiä aina tarkkaan. On ajateltava, riittääkö into koko koiran iän 10–15 vuotta. Kannattaa myös perehtyä tarkkaan siihen, mistä koiran ottaa ja minkä rotuisen koiran haluaa. Kuvassa Kokkosen kanssa on karkeakarvainen saksanseisoja nimeltään Seita.

Eläin­ten­kou­lut­ta­ja Riik­ka Kok­ko­nen neu­voo pereh­ty­mään huo­lel­li­ses­ti eri koi­ra­ro­tui­hin ennen koi­ran han­kin­taa. Rotu­jen peri­mäs­sä on käyt­täy­ty­mis­mal­le­ja, joi­ta ei kou­lu­tuk­sel­la voi muut­taa. – Koi­ra­ro­tu­jen omi­nai­suuk­sia ei voi pois­taa. Eli esi­mer­kik­si ker­ros­ta­loon ei kan­na­ta ottaa hauk­ku­vaa pys­ty­kor­vaa, sil­lä se on siel­lä vää­räs­sä ympä­ris­tös­sä. Riik­ka Kok­ko­nen perus­ti koi­ra­kou­lun vuon­na 2012 val­mis­tut­tu­aan eläin- ja ongel­ma­koi­ra­kou­lut­ta­jak­si. – Ammat­ti eläin­ten paris­sa oli… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus