Iin kun­nan yt-menet­te­ly hen­ki­lös­tö­sääs­töis­tä päätökseen

Iin kun­nan yt-menet­te­ly hen­ki­lös­töön koh­den­tu­vis­ta sääs­töis­tä tänä ja ensi vuon­na on päät­ty­nyt. Neu­vot­te­lut päät­tyi­vät eri­mie­li­se­nä, sil­lä hen­ki­lös­tö­jär­jes­töt suh­tau­tu­vat kiel­tei­ses­ti kaik­kiin hen­ki­lös­töön koh­den­tu­viin sääs­töi­hin. Kun­nan­hal­li­tus päät­ti toi­mis­ta, joil­la saa­daan ensi vuon­na 37 500 euron hen­ki­lös­tö­sääs­töt. Ensi vuon­na­kaan ei jär­jes­te­tä hen­ki­lös­tön jou­lu­ruo­kai­lua. Sii­tä saa­daan 8 000 euron sääs­tö. Jo aiem­min pää­tet­tiin, että jou­lu­ruo­kai­lua ei jär­jes­te­tä tänä vuonna.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus