Ala­ky­län kaa­va uudel­leen valmisteluun

Ala­ky­län, Tirin­ky­län, Hai­pus­ky­län ja Han­hi­pe­rän osay­leis­kaa­va palau­tet­tiin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan kokouk­ses­sa uudel­leen val­mis­te­luun. Kaa­van osal­ta on käy­ty jul­ki­suu­des­sa run­saas­ti kes­kus­te­lua muun muas­sa Ala­ky­län Hon­ka­sen alu­een kylä­alu­een ulko­puo­lel­la jäämisestä.

– Osay­leis­kaa­va tulee myö­hem­min uudel­leen näh­tä­väk­si, mut­ta aika­tau­lua täl­le ei vie­lä osaa sanoa, ker­too yleis­kaa­va­pääl­lik­kö Pau­la Paa­ja­nen.

Joki­ky­län ja Mur­ron alu­een osay­leis­kaa­va palau­tet­tiin jo aiem­min uudel­leen val­mis­te­luun, ja se on menos­sa hyväksymiskäsittelyyn.