Muis­to­kir­joi­tus: Han­nu Lai­ti­nen oli ystä­vyy­den ja rau­han sotilas

Evers­ti­luut­nant­ti Han­nu Lai­ti­nen on nuk­ku­nut pois vai­kean sai­rau­den uuvut­ta­ma­na. Lähei­set ja ystä­vät jää­vät kai­paa­maan mies­tä, jol­le oli sydä­me­na­sia luo­da hyvää yhdes­sä­oloa ja yhteis­hen­keä niin töis­sä kuin vapaa-ajal­la­kin. Han­nu Lai­ti­nen peri vilk­kau­ten­sa ja puhe­liai­suu­ten­sa äidil­tään. Isäl­tään sai char­min ja mal­lin upsee­rin ammat­tiin. Per­he ehti asua useam­mas­sa­kin varus­kun­ta­kau­pun­gis­sa, mut­ta Oulu oli Han­nul­le rak­kain. Siel­lä oli pit­kä­ai­kai­nen työpaikka… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus